KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE (Łomianki)

Egzaminy potwierdzające poziom znajomości języka angielskiego to zarówno wyzwanie jak i konieczność. Szkoła Progress ma status Cambridge Preparation Centre i od wielu lat skutecznie  przygotowujemy kursantów do egzaminów Cambridge (Cambridge English Qualifications).

EGZAMINY CAMBRIDGE DLA MAŁYCH

DLA KOGO?

 • Dla najmłodszych uczniów w wieku 7-12 lat

JAKIE EGZAMINY?

 • egzaminy Young Learners YLE, dostępne na trzech poziomach trudności:

– Starters

– Movers

– Flyers

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU?

 • Dzieciom nie dedykujemy oddzielnych kursów przygotowujących do tych egzaminów, typy zadań egzaminacyjnych pojawiają się w każdym programie nauczania. Kiedy nasi mali uczniowie są gotowi, po przeprowadzeniu egzaminów próbnych  i – jeśli rodzice wyrażają zgodę – szkoła zapisuje chętnych na wybrany egzamin.

 

EGZAMINY CAMBRIDGE DLA WIĘKSZYCH I DUŻYCH

DLA KOGO?

 • Dla wszystkich kursantów, którzy chcą uzyskać prestiżowy certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na określonym poziomie.

JAKIE EGZAMINY?

 • A2 Key, który udowadnia znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i jest dedykowany uczniom na poziomie biegłości językowej A2
 • B1 Preliminary, przeznaczony dla osób na poziomie B1, które potrafią posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach
 • B2 First, czyli egzamin dla użytkowników języka angielskiego na poziomie B2. Pozytywny wynik egzaminu daje przepustkę do podjęcia nauki i pracy w środowisku anglojęzycznym
 • C1 Advanced – to już egzamin dla zaawansowanych użytkowników języka, będących na poziomie C1
 • C2 Proficiency – egzamin na najwyższym poziomie (C2), którego pozytywny wynik udowadnia biegłą znajomość języka angielskiego

 

JAKIE SĄ NAJPOPULARNIEJSZE EGZAMINY CAMBRIDGE W NASZEJ SZKOLE?

 • To oczywiście B2 First i C1 Advanced! Co roku nasi kursanci przystępują do tych egzaminów i od wielu lat zdawalność wynosi 100%. Co więcej, wielu z nich uzyskuje najwyższy wynik, czyli ocenę A.

CO ZYSKUJE KURSANT?

 • B2 First:

– jest  uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych

– jest honorowany przez najlepszych pracodawców

– pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce

– zwalnia z egzaminów końcowych z języka angielskiego na wielu uczelniach wyższych

– umożliwia udział w programach wymiany międzyuczelnianej

– jest przepustką do podjęcia studiów pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych

 • C1 Advanced:

– jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie (w tym uczelnie wyższe), pracodawców i instytucje rządowe

– pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce

– umożliwia  zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego

– pozwala na udział w programach wymiany międzyuczelnianej

– jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego

– jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
– jest przydatny w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
– pomaga w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
– ma znaczenie przy rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie

 

SZCZEGÓŁY KURSU:

 • Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut, 60 spotkań w roku szkolnym.

 

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

 • Łomianki, ul. Warszawska 139 (główna siedziba szkoły Progress)

Jeśli chcesz dołączyć do społeczności naszej szkoły i osiągnąć sukces językowy, wypełnij poniższy formularz  lub zadzwoń do nas!

  509 090 100 Łomianki
  780 090 100 Nowy Dwór Mazowiecki