ODYSEJA NEURONÓW

CZYM JEST ODYSEJA NEURONÓW?

Odyseja Neuronów – kursy efektywnej nauki dla dzieci ze szkół podstawowych (od klasy 0), młodzieży i dorosłych.

Odyseja Neuronów to:

 • kursy efektywnej nauki, czyli zajęcia, które uczą, jak się efektywnie uczyć
 • nauka szybkiego czytania ze zrozumieniem i zapamiętywaniem przeczytanego tekstu
 • trening pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie inteligencji wielorakich, po to, każde kursant odkrył swoje mocne strony, czuł się pewnie i był gotowy do odnoszenia sukcesów
 • poznawanie i ćwiczenie technik pamięciowych
 • nauka tworzenia map myśli i piktogramów
 • skrócenie czasu poświęcanego na naukę w domu

 

Odyseja Neuronów to zajęcia, których wartość trudno przecenić.

 • Wyposażają kursantów w umiejętność korzystania z cudownego narzędzia, jakim jest ludzki mózg.
 • Uczą „jak się uczyć”.
 • Pomagają uczniom z dysfunkcjami, takimi jak chociażby dysleksja, przezwyciężyć trudności z nauką szkolną i zbudować poczucie własnej wartości oraz wiarę w swoje możliwości intelektualne.

 

Co często mówią rodzice, kierujący dzieci na zajęcia ODYSEI NEURONÓW?

„Spędzam popołudnia i wieczory ślęcząc z dzieckiem nad lekcjami. Czuję się sfrustrowany i często odczuwam zdenerwowanie, a to negatywnie wpływa na relacje pomiędzy domownikami. Widzę, że moje dziecko ma zaniżoną samooceną, odczuwa brak wiary w siebie i niechęć do nauki, ponieważ nie radzi sobie w szkole, nie potrafi się skoncentrować i ma problemy z czytaniem.”

Jeśli powyższy opis obrazuje sytuację w Twoim życiu, ODYSEJA NEURONÓW jest odpowiedzią na Twoje potrzeby!

CZY ODYSEJA NEURONÓW JEST TYLKO DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI I TRUDNOŚCIAMI W NAUCE?

Odyseja Neuronów to kursy dla wszystkich, którzy chcą maksymalnie wykorzystać możliwości swojego mózgu i własny potencjał intelektualny, w tym także dla uczniów bez problemów w nauce. Pomagają co najmniej dwukrotnie skrócić czas poświęcany na naukę i przygotowanie się do sprawdzianów czy egzaminów.

POZIOMY ODYSEI NEURONÓW:

POCZĄTEK NIESAMOWITEJ ODYSEI NEURONÓW

DLA KOGO? Zajęcia dla dzieci z klas 0,1 i 2, które dopiero zaczynają przygodę z edukacją.

Program oswaja dzieci ze szkołą, wprowadza w świat nauki, rozbudza samodzielność myślenia oraz uczy koncentracji uwagi. Zajęcia są odbierane przez dzieci jako ciekawe i przyjemne spotkania z mnóstwem gier, zabaw i eksperymentów i nie mają nic wspólnego ze szkolną rutyną.

JAKIE SĄ GŁÓWNE FILARY KURSU?

* nauka czytania ze zrozumieniem metodą globalną i sylabową za pomocą gier i zabaw

* rozwój inteligencji wielorakich

*  trening pamięci i koncentracji uwagi

* fitness mózgu, czyli wytwarzanie nowych połączeń między neuronami dzięki odpowiednio dobranym zadaniom

JAKIE SĄ SPODZIEWANE EFEKTY?

* dzieci czytają ze zrozumieniem i sprawia im to przyjemność

* dzieci kończą kurs z wiarą w swoje kompetencje i z poczuciem własnej wartości

* dzieci posiadają umiejętność koncentracji uwagi i skupiania się na zadaniu

* dzieci budują pozytywne skojarzenia z procesem uczenia się, bo widzą, że nauka to dobra zabawa

* dzieci rozwijają pasję poznawczą

SZCZEGÓŁY KURSU: zajęcia 2 x w tygodniu po 45 minut, 60 spotkań w roku szkolnym

MATERIAŁY EDUKACYJNE: elementarz, przewodnik dla rodziców z kodami QR, które odsyłają do materiałów na platformie edukacyjnej, 2 części ćwiczeń lewopółkulowych, komiksy z Neuronkiem, 3 webinaria dla rodziców w roku szkolnym, certyfikat. Uwaga: na tym etapie dzieci nie otrzymują dostępu do platformy – z tego narzędzia korzystają rodzice.

 

MAŁA ODYSEJA NEURONÓW

DLA KOGO? Kurs dla uczniów od III klasy szkoły podstawowej lub uczniów, którzy potrafią już biegle czytać.

Program zajęć jest dostosowany do coraz większych wymagań w stosunku do ucznia ze strony szkoły i skupia się na rozwijaniu umiejętności efektywnego i przyjemnego uczenia się. Tu kursant nauczy się „jak się uczyć”.

JAKIE SĄ GŁÓWNE FILARY KURSU?

 • fitness mózgu, czyli tworzenie nowych połączeń między neuronami dzięki wykorzystaniu odpowiednich zadań, gier i zabaw. Uwaga: czasem do akcji wkroczą stopy kursantów i okaże się, że zmysł powonienia też odgrywa niebagatelną rolę w procesie nauki.
 • trening pamięci i koncentracji uwagi, czyli podstawowa i niezbędna umiejętność w procesie uczenia się. Kostki do gry, piłeczki do żonglowania, tworzenie map myśli, podstawowe techniki pamięciowe, ćwiczenia z autorskiego podręcznika do treningów pamięci, to tylko niektóre elementy kursu.
 • trening szybkiego czytania ze zrozumieniem i zapamiętywaniem przeczytanych treści
 • budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne kompetencje
 • praca również na materiałach szkolnych kursanta

JAKIE SĄ SPODZIEWANE EFEKTY?

 • dziecko pozna techniki szybkiego czytania i zacznie czytać z tempem 500-1000 słów na minutę
 • poziom rozumienia czytanego tekstu wzrośnie do 80-100%
 • dziecko skróci co najmniej dwukrotnie czas poświęcany na naukę w domu
 • dziecko pozna techniki pamięciowe
 • dziecko NAUCZY SIĘ, JAK SIĘ UCZYĆ, również dzięki pracy na materiale szkolnym w czasie zajęć na kursie
 • dziecko nabierze wiary we własne kompetencje i poczuje się pewnie, również w środowisku szkolnym
 • dziecko nauczy się tworzyć mapy myśli i będzie korzystało z notatek graficznych, m.in. z piktogramów

SZCZEGÓŁY KURSU: zajęcia 1 x 75 minut tygodniowo, 30 spotkań w roku szkolnym

MATERIAŁY EDUKACYJNE: podręcznik dla ucznia, przewodnik dla rodziców, książka do treningów, pomoce (kostki, piłki do żonglowania, wskaźnik do czytania), dostęp do platformy edukacyjnej, 3 webinaria dla rodziców w ciągu roku szkolnego, certyfikat.

 

WIELKA ODYSEJA NEURONÓW

DLA KOGO? Kurs efektywnej nauki dla młodzieży i dorosłych.

JAKIE SĄ GŁÓWNE FILARY KURSU?

 • fitness mózgu, czyli tworzenie nowych połączeń między neuronami dzięki wykorzystaniu odpowiednich zadań, gier i zabaw. Uwaga: czasem do akcji wkroczą stopy kursantów i okaże się, że zmysł powonienia też odgrywa niebagatelną rolę w procesie nauki.
 • trening pamięci i koncentracji uwagi, czyli podstawowa i niezbędna umiejętność w procesie uczenia się. Kostki do gry, piłeczki do żonglowania, tworzenie map myśli, podstawowe techniki pamięciowe, ćwiczenia z autorskiego podręcznika do treningów pamięci, to tylko niektóre elementy kursu.
 • trening szybkiego czytania ze zrozumieniem i zapamiętywaniem przeczytanych treści
 • strategie pracy z tekstem
 • odkrywanie własnych preferencji poznawczych
 • mapy myśli, piktogramy – nauka robienia twórczych notatek

JAKIE SĄ SPODZIEWANE EFEKTY?

 • zwiększenie tempa czytania do ponad 1000 słów na minutę
 • zwiększenie poziomu rozumienia i zapamiętywania czytanego tekstu
 • umiejętność korzystania z map myśli i piktogramów
 • skrócenie czasu nauki w domu co najmniej dwukrotnie
 • zwiększenie efektywności i wydajności pamięci
 • zwiększenie poziomu koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • podniesienie poziomu pracy intelektualnej w zgodzie ze swoją preferencją poznawczą

SZCZEGÓŁY KURSU: zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut, 20 spotkań w czasie kursu.

MATERIAŁY EDUKACYJNE: podręcznik dla uczniów (2 części), książka do treningów, pomoce (kostki, piłki do żonglowania, wskaźnik do czytania), dostęp do platformy edukacyjnej, certyfikat.

 

Jeśli chcesz dołączyć do społeczności naszej szkoły i osiągnąć sukces językowy, wypełnij poniższy formularz  lub zadzwoń do nas!

  509 090 100 Łomianki
  780 090 100 Nowy Dwór Mazowiecki