Polityka prywatności

Zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osoby nieletniej, której jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Progress Szkoła Języków Obcych s.c., Piotr Kubacki, Joanna Jarzyńska-Kubacka, ul. Ferrytowa 19, 05-092 Łomianki, NIP: 118-13-65-213, tel. 22 751 05 55, email: progress@progress.edu.pl
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • wyrażona przeze mnie zgoda;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
 • usługi informatyczne;
 • usługi marketingowe;
 1. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
 2. mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 3. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
 4. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 5. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.