Savvy Ed

Savvy Ed progressOd czerwca 2019 r. jesteśmy akredytowanym centrum wyjątkowej metody Savvy Ed,  przeznaczonej dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.


Dla kogo jest Savvy Ed – czyli wymagania stawiane uczniowi
Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie i nie jest przewidziany dla dzieci początkujących.
Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 (II klasa szkoły podstawowej) są przez nas bardzo starannie testowane. Oceniamy umiejętności komunikacyjne, umiejętność rozumienia ze słuchu, zasób słownictwa i umiejętność czytania. Grupy są dobrane pod względem wieku i poziomu uczestników, bo tylko wtedy mogą osiągnąć pełnię swojego potencjału.


A czego Savvy Ed wymaga od rodziców?
Ostatnim elementem branym pod uwagę przy kwalifikacji do grup jest rozmowa z rodzicem. Rodzic powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że zapisuje dziecko na ambitny kurs, w czasie którego sumienność i regularność w odrabianiu zadań domowych jest bardzo ważna. Rodzic nie musi znać języka obcego aby pomóc dziecku, ale musi wyrazić chęć wsparcia swojej pociechy w sensie „organizacyjnym,” czyli mówiąc potocznie: dopilnować, aby mały uczeń był przygotowany na każde zajęcia.


Jaki jest Savvy Ed – czyli co nieco o założeniach metodycznych
Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:
•    EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli "stopniowe narastanie"  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego  
•    KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych.
•    SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
•    System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Informacje z oficjalnych materiałów metody Savvy Ed.
Oficjalna strona metody: www.edubears.pl