Egzaminy

egzaminyEgzaminy potwierdzające poziom znajomości języka angielskiego to zarówno wyzwanie jak i konieczność. Naszych słuchaczy przygotowujemy do egzaminów Cambridge (Cambridge English Qualifications), do egzaminu po szkole podstawowej i do matury.

DLA MAŁYCH

Dla najmłodszych uczniów w wieku 7-12 lat, propozycją są egzaminy Young Learners YLE, dostępne na trzech poziomach trudności: Starters, Movers i Flyers. Dzieciom nie dedykujemy oddzielnych kursów przygotowujących do tych egzaminów, typy zadań egzaminacyjnych pojawiają się w każdym programie nauczania. Kiedy nasi mali uczniowie są gotowi, po przeprowadzeniu egzaminów próbnych  i – jeśli rodzice wyrażają zgodę – szkoła zapisuje chętnych na wybrany egzamin.

DLA WIĘKSZYCH I DUŻYCH

  • A2 Key, który udowadnia znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i jest dedykowany uczniom na poziomie biegłości językowej A2
  • B1 Preliminary, przeznaczony dla osób na poziomie B1, które potrafią posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach
  • B2 First, czyli egzamin dla użytkowników języka angielskiego na poziomie B2. Pozytywny wynik egzaminu daje przepustkę do podjęcia nauki i pracy w środowisku anglojęzycznym.
  • C1 Advanced – to już egzamin dla zaawansowanych użytkowników języka, będących na poziomie C1
  • C2 Proficiency – egzamin na najwyższym poziomie (C2), którego pozytywny wynik udowadnia biegłą znajomość języka angielskiego.

DLA AMBITNYCH ÓSMOKLASISTÓW

Wszystkie kursy dla młodzieży z klas VIII zawierają elementy przygotowania do egzaminu  z języka angielskiego na koniec szkoły podstawowej. Nasi uczniowie nie tylko oswajają się  z rodzajem zadań egzaminacyjnych, powtarzają i utrwalają materiał, ale również "wskakują" na wyższy poziom biegłości językowej. Kurs opiera się na podręczniku wiodącym, który jest kontynuacją programu z poprzednich lat nauki. W skrócie: jeśli w VII klasie młody człowiek uczył się na poziomie B1, w klasie VIII realizuje program z poziomu B2, dodatkowo wzbogacony elementami przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Dla uczniów z klas VIII, którzy nie uczęszczali wcześniej na nasze zajęcia, mamy w ofercie ambitny i intensywny kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. 

DLA ZESTRESOWANYCH UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Kolejnym egzaminem, do którego przygotowujemy naszych słuchaczy jest egzamin maturalny z języka angielskiego. Nasi wieloletni uczniowie nie mają potrzeby uczestniczenia w zajęciach, których zadaniem jest opanowanie materiału umożliwiającego zdanie z pozytywnym wynikiem matury podstawowej. Ich stopień biegłości językowej zazwyczaj zdecydowanie przewyższa poziom tego egzaminu, czego dowodem są, uzyskiwane przez nich na egzaminach maturalnych, oceny. Egzamin ustny większość zdaje 98 – 100%, pisemny prawie zawsze na 100%.

Jednak nie każdy młody człowiek musi być poliglotą i nie dla każdego angielski jest ulubionym przedmiotem w szkole. Wszystkim tym, którzy boją się matury i nie czują się do niej przygotowani, również zapewniamy pomoc. Po wnikliwym teście, proponujemy odpowiedni rodzaj zajęć: grupowe lub indywidualne. Przy tak konkretnym celu zajęć, jakim jest dobry wynik egzaminu maturalnego, wybór odpowiedniego toku lekcji, częstotliwości i długości zajęć, jest już kwestią indywidualną. Tu najważniejszy jest WYNIK. Oczywiście POZYTYWNY!

Od wielu lat, dużą popularnością cieszą się też kursy przygotowujące do matury rozszerzonej z języka angielskiego. Nieskromnie musimy pochwalić się wynikami matur naszych uczniów: zawsze powyżej 90 %. Jesteśmy dumni!